Půjčovna obytných přívěsů

Všeobecné podmínky pro půjčovnu Karavany Plzeňsko

Obecné informace

 1. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo výlučně k účelu, ke kterému je určeno (rekreace).
 2. Nájemce pečuje o to, aby na karavanu nevznikla žádná škoda.
 3. Je zakázáno provádět na karavanu a jeho příslušenství jakékoliv změny nebo úpravy.
 4. V karavanu je zakázáno kouřit a zapalovat svíčky!
 5. Je zakázáno používat chemické WC bez chemie a toaletního papíru určeného pro chemické toalety (karavany vybavujeme těmito speciálními potřebami)!
 6. Domácí mazlíčky přivítáme pouze po předchozí domluvě.
 7. K tažení karavanu je nutný řidičský průkaz skupiny B s minimální praxí řízení 2 roky a minimální věk řidiče je 22 let. Pokud překročí celková hmotnost soupravy 3500 kg je nutné rozšíření řidičského oprávnění B96 a nad 4250 kg je nutné vlastnit ŘP E.
 8. Nájemce je povinen táhnout obytný přívěs maximální rychlostí 100 km/hod.

Rezervace a storno podmínky

 1. Rezervace karavanu na daný termín platí 3 dny. Do té doby je nutné uhradit zálohu ve výši 30 % z ceny půjčovného. Ta slouží jako potvrzení blokace daného termínu.
 2. Doplatek nájemného 70 % je nutné uhradit 30 dnů před převzetím karavanu.
 3. Rezervaci lze bezplatně stornovat nejdéle 30 dní před začátkem pronájmu, v tomto případě se vrací záloha v plné výši. Po této době je záloha nevratná.
 1. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 15 až 29 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 50 % ze sjednaného nájemného.
 2. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 7 až 14 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 70 % ze sjednaného nájemného.
 3. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 0 až 6 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 100 % ze sjednaného nájemného.
 1. Při předčasném ukončení pronájmu vozidla se nájemné nevrací.

Nájemné

 1. Kauce je stanovena na 20 000 Kč při půjčení obytného přívěsu.
 2. Nájemné obsahuje neomezený počet kilometrů u obytného přívěsu.
 3. Ke každému pronájmu je účtován servisní poplatek 1 700 Kč.

Předání a vrácení

 1. Karavan je při předání profesionálně uklizen a dezinfikován.
 2. Nájemce je seznámen s obsluhou karavanu a potvrzuje, že vůz mu byl předán ve stavu, který mu umožňuje jej užívat.
 3. Předání karavanu a jeho předvedení trvá cca 45 minut, je nutné s tímto časem počítat.
 4. Minimální doba nájmu ve vedlejší sezoně jsou 3 noci (4 dny), v hlavní sezóně 7 nocí (8 dní).
 5. Vyzvednutí karavanu je možné v den začátku pronájmu od 9.00 do 17.00 hodin.
 6. Vrácení karavanu je možné od 12.00 do 17.00 hodin v den ukončení nájmu.
 7. Karavan se vrací v odpovídajícím (stejném) stavu jako při převzetí s vypuštěnou odpadní nádrží užitkové vody + s vypuštěnou a vypláchnutou nádrží z WC.

Pojištění vozidel a postup při škodných událostech

 1. Všechna vozidla jsou havarijně pojištěna na území celé Evropy se spoluúčastí 10 %, minimálně však 10 000 Kč. Současně mají vozidla uzavřena zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu.
 2. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojišťovnou. V případě poškození příslušenství karavanu, bude prokazatelný náklad na opravu odečten od kauce. Běžné opotřebení není škodou.
 3. V případě dopravní nehody je nájemce povinen vyplnit formuláře o nehodě, který je součástí dokumentace ve voze.
 4. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem. Proto je vždy nutné přivolat policii a sepsat záznam o nehodě pro potřeby pojišťovny! Pořiďte si, prosím, fotodokumentaci události.
 5. Nepojízdné vozidlo nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením.
 6. Ztratí-li nájemce technický průkaz či karty prokazující pojištění vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
 7. Ztratí-li nájemce klíče od karavanu nebo oje, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
cesta karavanem cestujeme karavanem
zpět